Typické objekty:

Skúsenosti z projektov v SR i zahraničí nám umožňujú riešiť nežiaduci hluk a vibrácie využitím diagnostických nástrojov, meracej techniky, modelovacích SW, najnovších konceptov protihlukovej a antivibračnej techniky a progresívnych tlmiacich materiálov.

Typické vibro-akustické zdroje, ktoré riešime:

Proces riešenia hluku a vibrácií

1
Identifikácia zdroja hluku resp. vibrácií
2
Merania hluku resp. vibrácií, definovanie frekvenčných charakteristík
3
Analýza ciest šírenia hluku a prenosu vibrácií
4
Zostavenie súboru protihlukových a antivibračných opatrení
5
Kalkulácia nákladov na realizáciu PH a AV opatrení
6
Stanovenie harmonogramu pre projekciu, výrobu a montáž
7
Výroba PH a AV opatrení (vlastná dielňa, subdodávatelia)
8
Montáž vlastnými pracovníkmi
9
Overovacie porealizačné merania hluku a vibrácií
10
Vyhodnotenie a spracovanie meracieho protokolu