Skúsenosti z projektov v SR i zahraničí nám umožňujú riešiť nežiaduci hluk a vibrácie využitím diagnostických nástrojov, meracej techniky, modelovacích SW, najnovších konceptov protihlukovej (PH) a antivibračnej (AV) techniky a progresívnych tlmiacich materiálov.

V spolupráci s renomovaným výrobcom silentblokov máme riešenie pre statické aj mobilné zdroje vibrácií.

AMC riešenia
Vibrácie
Vibrácie
Silentbloky
silentbloky
Slúžia na montáž vibrujúcich zariadení do nosných konštrukcií, stien, podláh a stropov, podvozkov, rámov konštrukcií strojných zariadení. Široké portfólio typov, rozmerov a tvrdosti gumy umožňuje navrhnúť optimálne riešenie pre každú aplikáciu.
Absorbéry vibrácií
absorbery vibrácií
Zariadenia na účinné tlmenie vibrácií a ich prenosu na nosné konštrukcie. Umožňujú trvale pružné uloženie zdroja, resp. trvale pružné spojenie konštrukcií. Pružinové absorbéry sú navrhnuté podľa predpokladanej záťaže a frekvenčnej charakteristiky zdroja vibrácií.
Antivibračné podložky
antivibračné podložky
Podložky vyrobené z elastickej gumy s vodorovnou perforáciou. Podložky VAL ANTIV tlmia prenos vibrácií zo zdroja vibrácií do podkladu (betón, nosná konštrukcia). Využitie ako podložka pod VZT stroje, kompresory, chladiace jednotky, kotly, dieselgenerátory, lisy, výrobné linky. Výsledok vlastného vývoja a výroby.
Viac o produkte
Hluk
Hluk
Stavebná akustika
stavebná akustika
Efektívna ochrana pred hlukom, zlepšenie izolačných vlastností deliacich konštrukcií (steny, stropy), účinná izolácia zdrojov hluku a vibrácií.
Protihlukové kryty
protihlukový kryt
Na mieru vyrobené kryty alebo kulisy z akustických panelov vlastnej výroby, pohltivé alebo odrazivé. Sendvičová skladba panelov je navrhnutá individuálne pre konkrétny zdroj hluku, podľa požadovanej absorpcie a stupňa nepriezvučnosti (R´w).
Protihlukové steny
protihluková stena
Steny z panelov vlastnej výroby, osadené do oceľovej konštrukcie (napr. HEA). Výška, dĺžka a prevedenie steny je definované na základe akustického modelovania v programe CADNA. Steny realizujeme ako jednostranne absorpčné, odrazivé alebo obojstranne absorpčné.
Tlmiče hluku
kulisový tlmič
Tlmenie hluku z VZT potrubí, výustkov technologických zariadení, nasávacích a výtlakových mriežok, odtlakovacích potrubí kompresorov, výfukového traktu dieselagregátov, plynových turbín a pod.. Tlmiče podľa tvaru napájaného potrubia vyrábame ako tlmič hluku - kulisový a tlmič hluku - valcový. Útlm tlmičov sa od prevedenia tlmiča a prevádzkových parametrov technológie pohybuje od 10 do 25 dB.

Typické objekty:

Typické zdroje hluku a vibrácií, ktoré riešime:

Proces riešenia hluku a vibrácií

LAB

Vibroakustika

Riešenie vplyvu nadmerného hluku alebo vibrácií spočíva okrem ich posúdenia meraním najmä v analýze ciest šírenia a v návrhu stavebno-technických a technologických opatrení na ich redukciu. Kliknite pre pohľad do LAB-u - sveta prípadových štúdií a realizovaných projektov.
Zobraziť viac