Pre efektívne overenie možností zastavania záujmového územia pri dodržaní limitov vyplývajúcich zo svetlotechnických predpisov sme vyvinuli Hmotovú analýzu.

Hmotová analýza predstavuje komplexný 3D model záujmového územia, ktorý obsahuje:

Výhody pre Vás:

LAB

Hmotová analýza

Optimalizácia využiteľnosti záujmového územia (stavebných parciel) z hľadiska svetlo-technických limitov. Využitie 3D modelovania, hodnotenie alternatívnych riešení rýchlo a s primeranými nákladmi. Kliknite pre pohľad do LAB-u - sveta prípadových štúdií a realizovaných projektov.
Zobraziť viac