Viac ako 15 rokov Vás chránime pred negatívnymi dopadmi hluku a vibrácií. Dlhodobo sme stabilným partnerom architektov, projektantov, developerských, stavebných, výrobných a prevádzkových spoločností, naprieč celým spektrom hospodárskych sektorov v SR i v zahraničí.

Osvedčenie o akreditácii

snas
Sme akreditovaným laboratóriom s dlhoročnými skúsenosťami. Náš tím kontinuálne pracuje na zlepšovaní kvality poskytovaných služieb v oblasti akustiky.

Naše akustické laboratórium poskytuje služby (akreditované alebo neakreditované):

Spoluprácou s nami využijete vo Váš prospech:

LAB

Monitoring hluku z dopravy

V období 09/2015 - 02/2017 sme realizovali dlhodobý monitoring hluku z dopravy. Meracie miesto bolo umiestnené 18 m od osi ulice Stará Vajnorská.
Zobraziť viac