Legislatíva EÚ a z nej odovodená legislatíva SR jasne definujú povinnosti pre adaptáciu projektov na dopady klimatickej zmeny. Mitigačné a adaptačné opatrenia bude potrebné preukazovať v jednotlivých stupňoch prípravy projektu (EIA, DÚR, DSP, RD).

Ponúkame:

Posúdenie mitigačných a adaptačných opatrení projektovej dokumentácie (BASIC)

Posúdenie mitigačných a adaptačných opatrení projektovej dokumentácie (PARTNER)

Konzultačná činnosť