Rozptylové štúdie, odborne Imisno-prenosové štúdie, sú vypracované za účelom posúdenia príspevku projektu k znečisteniu ovzdušia v predmetnej lokalite.

Rozptylová štúdia je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie v rámci jednotlivých povoľovacích konaní (EIA, DÚR, DSP), pokiaľ sa v rámci projektu umiestňuje zdroj znečistenia ovzdušia.

Postup imisno-prenosového posudzovania:

Štandardná rozptylová štúdia obsahuje:

Doplnkové služby nad rámec štandardnej štúdie:

Ponúkame imisno – prenosové posudzovanie pre účely:

Predmety posudzovania podľa MŽP SR č. 1/2010 - § 1 ods. 2

Časté otázky (FAQ)

Aký je rozdiel medzi imisiami a emisiami?
K čomu slúži rozptylová štúdia?
V akých fázach projektu je potrebné mať spracovanú rozptylovú štúdiu?
Aké objekty a zdroje znečistenia sú predmetom posudzovania rozptylových štúdií?
LAB

Posudzovanie imisií

Pre modelovanie imisií existuje niekoľko modelov. Bežne používaným je štatistický Gaussov model. Príklad výpočtu imisií z komína s premenlivými parametrami.
Zobraziť viac