Zárukou kvality našej práce a zodpovedného plnenia objednaných záväzkov je autorizácia v Slovenskej komore stavebných inžinierov SR
- autorizovaný stavebný inžinier Jaroslav Hruškovič (7078*11) v kategórii "Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb"
- poskytovanie poradenstva, týkajúceho sa akustických vlastností konštrukcií pozemných stavieb, hlukové štúdie pre rôzne stupne projektovej dokumentácie, svetelno-technické posudky.