Cieľom posúdenia je analyzovať projekt z hľadiska nepriaznivých účinkov vetra. Predmetom štúdie je analýza a modelovanie prízemnej vrstvy ovzdušia na voľnej ploche v okolí budov. Štandardne posudzujeme vzájomnú pozíciu budov projektu vzhľadom na veterné pomery v lokalite. Do našich modelov implementujeme meteodáta z SHMÚ.

Výstupom našej veternej analýzy je:

Význam veternej analýzy pre Váš projekt:

LAB

Veterná analýza

Analýza projektu z hľadiska nepriaznivého vplyvu vetra. Využitie 3D modelovania prízemnej vrstvy ovzdušia v blízkom okolí budov navrhovaného projektu. Riešenie exponovaných miest. Kliknite pre pohľad do LAB-u - sveta prípadových štúdií a realizovaných projektov.
Zobraziť viac