Cieľom posúdenia je analyzovať projekt z hľadiska nepriaznivých účinkov vetra. Predmetom štúdie je analýza prízemnej vrstvy ovzdušia na voľnej ploche v okolí budov. Štandardne posudzujeme zoskupenie budov projektu, vzhľadom na veterné pomery v lokalite. Pracujeme s dátami zo SHMÚ.

Výstupom našej veternej analýzy je:

Význam veternej analýzy pre Váš projekt: