up

Náš prístup

POMÁHAME

POMÁHAME ROZVÍJAŤ VÁŠ SVET

Viac ako 15 rokov pracujeme na tom, aby svet, ktorý všetci budujeme, bol dobrým a zdravým miestom pre život. Naše štúdie a merania poskytujú informácie pre optimalizáciu projektov a pre návrh opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť životného a komunálneho prostredia.
pomáhame...

Naša filozofia

SYNERGIA

SYNERGIA

Posudzujeme viacero projektových oblastí, výhodou je synergia spracovania, efektívna komunikácia pre klienta a jednotný termín. Komplexný prístup umožňuje posúdiť aj previazanosť jednotlivých faktorov a ich vzájomný vplyv.
hluk, vibrácie

Hluk
a Vibrácie

Meranie hluku. Akustická (Hluková) štúdia. Akustická (Hluková) mapa. Pracovné prostredie. Monitoring hluku. Kolaudačné meranie hluku. Meranie hluku z prevádzky. Protihlukové opatrenia. Konzultácie.
Zobraziť viac
imisie, rozptyl

Imisie
a Rozptyl

Imisno-prenosová (Rozptylová) štúdia. 3D Modelovanie koncentrácie znečisťujúcich látok a posúdenie vplyvu na dotknuté prostredie. Imisné (Rozptylové) mapy. Návrh opatrení. Konzultácie a poradenstvo.
Zobraziť viac
svetlotechnika

Svetlotechnika

Svetlotechnická štúdia. Svetlotechnické posúdenie podľa požiadaviek zákazníka, resp. legislatívy. Posúdenie zatienenia a posúdenie preslnenia. Výpočet činiteľa denného osvetlenia. Návrh opatrení. Konzultácie.
Zobraziť viac
EIA

EIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Komplexné služby počas celého procesu EIA. Zisťovacie konanie. (Zámer, resp. Oznámenie o zmene činnosti) Povinné hodnotenie (Správa o hodnotení). Konzultácie a poradenstvo.
Zobraziť viac
vibroakustické riešenia

Vibroakustické riešenia

Viac ako 15 rokov Vás chránime pred negatívnym vplyvom hluku a vibrácií. Riešime opatrenia na elimináciu zdrojov hluku a vibrácií a ich prenosu do vnútorného a vonkajšieho prostredia.
Zobraziť viac
klimatická zmena

Klimatická zmena

Zmena klímy predstavuje jednu z najvážnejších výziev pre trvalo udržateľný rozvoj. Dopady meniacich sa prírodných a poveternostných pomerov je nevyhnutné premietnuť do prípravy projektov.
Zobraziť viac
veerná analýza

Veterná analýza

Veterná analýza. 3D modelovanie a veterné mapy. Posúdenie vplyvu vetra na budovy a priľahlé vonkajšie prostredie. Optimalizácia orientácie stavieb, návrh riešenia fasád a ochrana ich prvkov.
Zobraziť viac
hmotová analýza

Hmotová analýza

V podmienkach stále zastavanejších mestských území vzrastá význam svetlotechnických limitov pre realizáciu novej výstavby v záujmovom území. Modelovanie a simulácie budov.
Zobraziť viac
Valeron LAB

LAB

Toto je brána do nášho sveta pre každého, kto má záujem hlbšie porozumieť jednotlivým oblastiam odborného posudzovania. Nájdete tu MAPY, MODELY, TABUĽKY, FOTKY, VIDEÁ a SIMULÁCIE...
Zobraziť viac

Produkt

VAL ANTIV

Antivibračná podložka VAL ANTIV

VAL ANTIV - antivibračná podložka
Podložky vyrobené z elastickej gumy s vodorovnou perforáciou. Podložky VAL ANTIV tlmia prenos vibrácií zo zdroja vibrácií do podkladu (betón, nosná konštrukcia). Využitie ako podložka pod VZT stroje, kompresory, chladiace jednotky, kotly, dieselgenerátory, lisy, výrobné linky. Výsledok vlastného vývoja a výroby.
Viac o produkte

Spolupráca

PARTNERI

NAŠI PARTNERI

V jednotlivých oblastiach spolupracujeme so špičkovými európskymi odborníkmi:
Európsky líder v oblasti Anti-Vibračných riešení
Prejsť na stránku
Nemecká kvalita pre návrh a dodanie Protihlukových opatrení
Prejsť na stránku
25 rokov skúseností s EIA a ochranou životného prostredia
Prejsť na stránku