NAŠA MISIA

POMÁHAME ROZVÍJAŤ VÁŠ SVET

Viac ako 15 rokov pracujeme na tom aby svet, ktorý všetci budujeme, bol dobrým a zdravým miestom pre život. Naše Štúdie a Merania poskytujú informácie pre optimalizáciu projektov a pre návrh opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť životného a komunálneho prostredia.

Naša filozofia – SYNERGIA

Posudzujeme viacero projektových oblastí, výhodou je synergia spracovania, efektívna komunikácia pre klienta a jednotný termín. Komplexný prístup umožňuje posúdiť aj previazanosť jednotlivých faktorov a ich vzájomný vplyv.

 

Hluk a Vibrácie
Meranie hluku. Akustická (Hluková) štúdia. Pracovné prostredie. Akustická (Hluková) mapa. Monitoring hluku. Kolaudačné meranie hluku. Meranie hluku z prevádzky. Protihlukové opatrenia. Konzultácie.
Zobraziť viac
Svetlotechnika
Svetlotechnická štúdia. Svetlotechnického posúdenie podľa požiadaviek zákazníka, resp. legislatívy. Posúdenie zatienenia a posúdenie preslnenia. Výpočet činiteľa denného osvetlenia. Návrh opatrení. Konzultácie.
Zobraziť viac
Imisie a Rozptyl
Imisno-prenosová (Rozptylová) štúdia. 3D Modelovanie koncentrácie znečisťujúcich látok a posúdenie vplyvu na dotknuté prostredie. Imisné (Rozptylové) mapy. Návrh opatrení. Konzultácie a poradenstvo.
Zobraziť viac
EIA
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Komplexné služby počas celého procesu EIA. Zisťovacie konanie. (Zámer, resp. Oznámenie o ZČ) Povinné hodnotenie (Správa o hodnotení). Konzultácie a poradenstvo.
Zobraziť viac
Vibroakustické riešenia
Viac ako 15 rokov Vás chránime pred negatívnym vplyvom hluku a vibrácií. Riešime opatrenia na elimináciu zdrojov hluku a vibrácií a ich prenosu do vnútorného a vonkajšieho prostredia.
Zobraziť viac
Klimatická zmena
Zmena klímy predstavuje jednu z najvážnejších výziev pre trvalo udržateľný rozvoj. Dopady meniacich sa prírodných a poveternostných pomerov je nevyhnutné premietnuť do prípravy projektov.
Zobraziť viac
Veterná analýza
Veterná analýza. 3D modelovanie a veterné mapy. Posúdenie vplyvu vetra na budovy a priľahlé vonkajšie prostredie. Optimalizácia orientácie stavieb, návrh riešenia fasád a ochrana ich prvkov.
Zobraziť viac
LAB 1
Toto je brána do nášho sveta pre každého, kto má záujem hlbšie porozumieť jednotlivým oblastiam odborného posudzovania. Pre MAPY, MODELY a TABUĽKY kliknite sem.
Zobraziť viac
LAB 2
Toto je brána do nášho sveta pre každého, kto má záujem hlbšie porozumieť jednotlivým oblastiam odborného posudzovania. Pre FOTKY, VIDEÁ a SIMULÁCIE kliknite sem.
Zobraziť viac

Naši partneri

V jednotlivých oblastiach spolupracujeme so špičkovými európskymi odborníkmi:

Európsky líder v oblasti Anti-Vibračných riešení
Nemecká kvalita pre návrh a dodanie Protihlukových opatrení
25 rokov skúseností s EIA a ochranou životného prostredia