Monitoring hluku z dopravy
V období 09/2015 - 02/2017 sme realizovali dlhodobý monitoring hluku z dopravy. Meracie miesto bolo umiestnené 18 m od osi ulice Stará Vajnorská.
Zobraziť viac
Meranie hluku z prevádzky
Takto môže vyzerať úplne korektný a profesionálny prístup k zriadeniu prevádzky s hudobnou produkciou v susedstve obytného prostredia.
Zobraziť viac
Kategória územia II vs. III
Vyhláška 549/2007 určuje prípustné hodnoty hluku v členení podľa rôznych faktorov. Jedným z nich je aj kategória územia.
Zobraziť viac
Obrátkovosť parkoviska
Pri akustickom posúdení vplyvu parkoviska je podstatným faktorom jeho obrátkovosť. Analyzovali sme obrátkovosť niekoľkých parkovísk pred nákupnými centrami.
Zobraziť viac
Posudzovanie imisií
Pre modelovanie imisií existuje niekoľko modelov. Bežne používaným je štatistický Gaussov model. Príklad výpočtu imisií z komína s premenlivými parametrami. Komplexný model koncentrácie znečisťujúcich látok v priestore od komína v smere vetra.
Zobraziť viac
Posudzovanie imisií do 100 m
Vizualizácia výpočtu imisií a oblasti prekročenia v zastavanom území - so vzdialenosťou referenčného bodu 100m a menej.
Zobraziť viac
Peľová analýza
Modelácia ukazuje konkrétnu peľovú situáciu, kde je vidieť, ako sa v mestskej zástavbe správa šírenie znečisťujúcich látok. Modelovaný je vplyv jedného stromu pri južnom vetre.
Zobraziť viac
Antivibračný pružinový rám
Realizácia vibračnej izolácie základu pod stroj na spriadanie lán pomocou antivibračného pružinového rámu.
Zobraziť viac
Veterná analýza
Analýza projektu z hľadiska nepriaznivého vplyvu vetra. Využitie 3D modelovania prízemnej vrstvy ovzdušia v blízkom okolí budov navrhovaného projektu. Riešenie exponovaných miest.
Zobraziť viac