LAB - hluk z dopravy
Monitoring hluku z dopravy
V období 09/2015 - 02/2017 sme realizovali dlhodobý monitoring hluku z dopravy. Meracie miesto bolo umiestnené 18 m od osi ulice Stará Vajnorská.
Zobraziť viac
LAB - hluk z prevádzky
Meranie hluku z prevádzky
Takto môže vyzerať úplne korektný a profesionálny prístup k zriadeniu prevádzky s hudobnou produkciou v susedstve obytného prostredia.
Zobraziť viac
LAB - kategória územia
Kategória územia II vs. III
Vyhláška 549/2007 určuje prípustné hodnoty hluku v členení podľa rôznych faktorov. Jedným z nich je aj kategória územia.
Zobraziť viac
LAB - obrátkovosť parkoviska
Obrátkovosť parkoviska
Pri akustickom posúdení vplyvu parkoviska je podstatným faktorom jeho obrátkovosť. Analyzovali sme obrátkovosť niekoľkých parkovísk pred nákupnými centrami.
Zobraziť viac
LAB - imisie
Posudzovanie imisií
Pre modelovanie imisií existuje niekoľko modelov. Bežne používaným je štatistický Gaussov model. Príklad výpočtu imisií z komína s premenlivými parametrami. Komplexný model koncentrácie znečisťujúcich látok v priestore od komína v smere vetra.
Zobraziť viac
LAB - imisie 100m
Posudzovanie imisií do 100 m
Vizualizácia výpočtu imisií a oblasti prekročenia v zastavanom území - so vzdialenosťou referenčného bodu 100m a menej.
Zobraziť viac
LAB - peľová analýza
Peľová analýza
Modelácia ukazuje konkrétnu peľovú situáciu, kde je vidieť, ako sa v mestskej zástavbe správa šírenie znečisťujúcich látok. Modelovaný je vplyv jedného stromu pri južnom vetre.
Zobraziť viac
LAB - antivibračný rám
Antivibračný pružinový rám
Realizácia vibračnej izolácie základu pod stroj na spriadanie lán pomocou antivibračného pružinového rámu.
Zobraziť viac
LAB -  veterná analýza
Veterná analýza
Analýza projektu z hľadiska nepriaznivého vplyvu vetra. Využitie 3D modelovania prízemnej vrstvy ovzdušia v blízkom okolí budov navrhovaného projektu. Riešenie exponovaných miest.
Zobraziť viac