Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA má zásadný vplyv na plánovanie a realizáciu projektu. Optimálne nastavenie EIA je podmieňujúcim faktorom dodržania harmonogramu projektu a jeho efektívnej realizácie.

Ponúkame:

Harmonogram prípravy a realizácie projektu s orientačnou dobou trvania jednotlivých etáp

Zisťovacie konanie
Harmonogram posudzovania vplyvov na životné prostredie (podľa zákona č. 24/2006 Z.z.)
zisťovacie konanie
** čas na spracovanie zámeru / správy o hodnotení – nie je predpisom určený, závisí od efektívnej spolupráce spracovateľského tímu
Povinné hodnotenie
Harmonogram posudzovania vplyvov na životné prostredie (podľa zákona č. 24/2006 Z.z.)
povinné hodnotenie
** čas na spracovanie zámeru / správy o hodnotení
Poznámky: