Vizualizácia veterného poľa v prízemnej vrstve ovzdušia pre skupinu budov v projekte súboru bytových domov. Zhustenie prúdnic ukazuje oblasti zvýšeného pôsobenia vetra, ktoré budú zdrojom diskomfortu. V určitých miestach sú badateľné vortexy, ktoré je potrebné zobrať do úvahy pri riešení mobiliáru budov na priľahlých pozemkoch.

Späť na zoznam

Veterná analýza

Veterná analýza. 3D modelovanie a veterné mapy. Posúdenie vplyvu vetra na budovy a priľahlé vonkajšie prostredie. Optimalizácia orientácie stavieb, návrh riešenia fasád a ochrana ich prvkov.
Zobraziť viac