Modelácia ukazuje konkrétnu peľovú situáciu, kde je vidieť, ako sa v mestskej zástavbe správa šírenie znečisťujúcich látok. Modelovaný je vplyv jedného stromu pri južnom vetre. Územie, s prítomnosťou značnej koncentrácie, sa so vzdialenosťou od stromu pomerne rýchlo rozširuje a celkovo zaberá asi 6000 m2.
V praxi prijaté posudzovanie peľovej situácie označuje výskyt nasledovne:
veľmi nízky≤ 5 častíc v m3 ovzdušia
nízky6 - 30 častíc v m3 ovzdušia
stredný31 - 50 častíc v m3 ovzdušia
vysoký51 - 150 častíc v m3 ovzdušia
veľmi vysoký≥ 151 častíc v m3 ovzdušia

Peľová analýza 2D model

peľová analýza 2D
Stiahnuť celú mapu

Peľová analýza 3D model

peľová analýza 3D
Stiahnuť celú mapu

Z modelácie vidíme, že koncentrácia peľu v prízemnej vrstve približne kopíruje tvar ulíc. Samozrejme, koncentrácia sa v skutočnosti sčítava aj s koncentráciou od iných stromov a výsledný tvar mapy peľového zaťaženia je potom v skutočnosti komplexnejší.

Dobrá správa je, že situáciu je možné dosť dobre modelovať a prakticky by stačila kvalitná databáza stromov a dala by sa vytvoriť apa pre celé mesto aktualizovaná podľa meteorologických údajov, alebo ako prognóza pre deň, podľa predpovede SHMÚ.

Späť na zoznam

Veterná analýza

Veterná analýza. 3D modelovanie a veterné mapy. Posúdenie vplyvu vetra na budovy a priľahlé vonkajšie prostredie. Optimalizácia orientácie stavieb, návrh riešenia fasád a ochrana ich prvkov.
Zobraziť viac