Pri akustickom posúdení vplyvu parkoviska je podstatným faktorom jeho obrátkovosť. Je zrejmé, že žiadne parkovisko nie je využité úplne rovnomerne, a teda je nesprávne pristupovať k jeho modelovaniu ako k homogénnemu plošnému zdroju. Analyzovali sme obrátkovosť niekoľkých parkovísk pred nákupnými centrami a potvrdili sme si, čo každý zrejme tuší - že pri vchode do predajne je vyťaženosť parkoviska najvyššia. Že je to až 5-násobný rozdiel oproti okrajovým častiam môžeme zodpovedne tvrdiť až teraz, po niekoľkých dňoch s počítadlom v ruke.
obrátkovosť parkoviska
Späť na zoznam

Hluk a Vibrácie

Meranie hluku. Akustická (Hluková) štúdia. Akustická (Hluková) mapa. Pracovné prostredie. Monitoring hluku. Kolaudačné meranie hluku. Meranie hluku z prevádzky. Protihlukové opatrenia. Konzultácie.
Zobraziť viac